OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY DESZCZ Z BURZAMI

Utworzono: czwartek, 23, maj 2019

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIEOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 48
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny deszcz z burzami/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: buski(30), jędrzejowski(31), Kielce(31), kielecki(31),
konecki(29), opatowski(29),ostrowiecki(29), pińczowski(31), sandomierski(30), skarżyski(30), starachowicki(31),
staszowski(29), włoszczowski(29)
Ważność: od godz. 18:00 dnia 23.05.2019 do godz. 18:00 dnia 24.05.2019
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów wynosi miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 60 km/h.


SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 świętokrzyskie (13 powiatów) od 18:00/23.05do 18:00/24.05.2019 50 mm; porywy 60km/h.
Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski,
skarżyski, starachowicki, staszowski i włoszczowski.
RSOWoj. świętokrzyskie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu
z burzami
Uwag: Brak
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech