Sytuacja w powiecie po przejściu nawałnic

Utworzono: środa, 22, maj 2019

3Po przejściu nawałnic dniu 21 maja br., na terenie powiatu staszowskiego prowadzone są działania ratownicze związane z zabezpieczeniem mienia i życia ludzkiego w miejscowościach gdzie wystąpiły lokalne zalania i podtopienia.  Najtrudniejsze sytuacje wystąpiły w dniu 21 maja w godzinach popołudniowych i nocnych na terenach miasta i gminy Oleśnica, gminy Łubnice, miasta i gminy Staszów.


Strażacy w liczbie 437 pracują od wczoraj m.in. w miejscowościach: Koniemłoty, Podborek, Lenartowice, Podlesie, Bydłowa, Wojnów, Oleśnica, Beszowa, Słupiec. Do akcji ratowniczych polegających na wypompowywaniu wody za pomocą pomp o wysokiej wydajności, rozkładania rękawów przeciwpowodziowych, tworzenia barier dla lustra wody z worków z piaskiem zostały zadysponowane wszystkie możliwe siły i środki z terenu powiatu staszowskiego. Pomocniczo w akcji biorą udział strażacy z terenu powiatu opatowskiego. Do działań zadysponowano łącznie 108 pojazdów straży pożarnej, środki i siły policji, nadzoru wodnego, rejonu energetycznego Busko.
W dniach 21 i 22 maja starosta staszowski Józef Żółciak zwołał Posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenia odbyły się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego współpracują stale GZZK w Staszowie, GZZK w Oleśnicy i GZZK w Rytwianach.
Na skutek intensywnych opadów deszczu doszło do zalania posesji-domów mieszkalnych i budynków gospodarczych gdzie nadal trwa wypompowywanie wody.
Nastąpiło oberwanie skarpy na drodze wojewódzkiej W-765 na wysokości miejscowości Kurozwęki. Został zerwany most w miejscowości Podborek, droga powiatowa jest tam zablokowana. W wielu miejscach przy drogach gminnych i powiatowych zostały uszkodzone chodniki oraz przepusty jak np. w miejscowościach Koniemłoty czy Słupiec.
Zerwany został most na drodze Beszowa – Biskupice oraz mosty na drodze powiatowej w miejscowościach Orzelec Duży oraz na drodze  w miejscowości Brody.
W dniu 22 maja starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta staszowski Leszek Guzal oraz inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego Andrzej Sałata objazdowo oceniali szkody powstałe na terenie powiatu, w celu  podania ścisłej informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działaniami ze strony państwowej straży pożarnej kierują komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz oraz zastępca komendanta mł. bryg. Grzegorz Rajca.
Należy zaznaczy iż siły i środki są nadal dysponowane do działań, a sytuacja na terenach zalewowych jest spokojna choć nadal rozwojowa.


Tekst: Paulina Majczak, Andrzej Sałata
Foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech