Szansa na rozwój przedsiębiorczości w Staszowie

Utworzono: piątek, 17, maj 2019

3W związku z realizacją przez Departament Innowacji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego projektu pt. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, w piątek 17 maja br., w Staszowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie warsztatowe na temat tego przedsięwzięcia. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy z terenu trzech powiatów województwa świętokrzyskiego, tj.: staszowskiego, sandomierskiego i opatowskiego.


Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 2.1 „Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie”. Zasady pozyskiwania wsparcia w ramach programu omówiła kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Sylwia Mucha. W czasie spotkania Agata Galata, z Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich w Sandomierzu, poruszyła również temat wsparcia inwestycyjnego MŚP, działania 2.5, realizowanego w ramach osi 2 Konkurencyjna Gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu oraz uczelnie wyższe, mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w województwie świętokrzyskim. W projekcie przewidziano przekazanie na realizację usług doradczych specjalnych voucherów dla przedsiębiorców, którzy, zgodnie z profilem działalności swojej firmy będą mogli wybrać pakiet odpowiednich dla siebie usług oraz jednostkę, która będzie w stanie rzetelnie zrealizować wspomniane usługi doradcze. 

Tekst i foto: Michał Skrętek

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech