Gloria Artis dla poety

Utworzono: piątek, 12, kwiecień 2019

phoca thumb l 11We czwartek, w sali klubowej Staszowskiego Ośrodka Kultury, odbyła się miła uroczystość uhonorowania poety ziemi staszowskiej Benedykta Kozieła brązowym medalem ,,Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”, nadawanym osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

    Z wnioskiem do ministra kultury i dziedzictwa narodowego wystąpił marszałek województwa świętokrzyskiego, a tym wysokim wyróżnieniem uhonorowała Benedykta Kozieła wojewoda Agata Wojtyszek. Ceremonia wręczenia medalu, była częścią programu staszowskich obchodów XIX Światowego Dnia Poezji, ustanowionego jesienią 1999 roku. Święto jest corocznie obchodzone pod patronatem UNESCO i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Staszów, od wielu lat, ma w tych obchodach ugruntowane i poczesne miejsce. Goszczący na spotkaniu poeci z województwa świętokrzyskiego, kraju i z zagranicy, na czele ze Stanisławem Nyczajem – prezesem Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich i Aleksandrem Nawrockim z Warszawy, poetą, prozaikiem, krytykiem, wydawcą i tłumaczem, nie tylko złożyli swojemu koledze Benedyktowi gratulacje, ale także deklamowali najnowsze swoje wiersze. Podobnie uczynił sam Benedykt Kozieł, który przeczytał 4 swoje utwory z najnowszego tomika pt. ,,Z obłoków z doliny”. Wśród zaproszony poetów były także osoby z: Niemiec, Wietnamu i Wielkiej Brytanii. Spotkanie zostało zakończone koncertem jazzowym ,,Renaissance”, na który złożyły się utwory z najnowszego albumu Anny Gadt, Zbigniewa Chojnackiego i Krzysztofa Gradziuka.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech