Spotkanie z Sybirakiem

Utworzono: wtorek, 26, marzec 2019

phoca thumb l 2,,Swojej ukochanej Mateńce oraz zmarłym w czasie podróży: trzyletniemu bratu Edziowi i półrocznej siostrze Lucynie, a także milionom Polaków zagłodzonym na śmierć, zakatowanych i prześladowanych na ,,nieludzkiej ziemi” wspomnienia te poświęcam”.

    Nie wszyscy starsi mieszkańcy Staszowa, a już z pewnością tylko nieliczni z grona młodzieży wiedzą, że w Staszowie mieszka pan Stanisław Zecer, któremu dane było jako sześciolatkowi, wraz z matką i trojgiem rodzeństwa: siostrami Polą i Lucynką oraz bratem Edziem, zostać zesłanym w dniu 20 czerwca 1941r. w głąb Rosji. Ojca, który cudem przeżył rozstrzelanie kolumny więźniów koło Mińska na Białorusi, NKWD aresztowało pół roku wcześniej. Zsyłki uniknęła tylko najstarsza siostra Jasia, której w dniu aresztowania udało się uciec i ukryć. Niestety katorgę podróży na ,,nieludzką ziemię” nie przeżyli: licząca zaledwie pół roku życia Lucyna i trzyletni Tadzio.
    O tych tragicznych losach rodziny Zecerów, przed wojną mieszkającej we  wsi Kosewo koło Ostrowi Mazowieckiej, na spotkaniu zorganizowanym w jednej z sal Zespołu Szkół w Staszowie w dniu 22 marca br. opowiadał pan Stanisław Zecer. W gronie słuchaczy byli zarówno ludzie dorośli, jak również w średnim wieku, i co cieszy także kilkoro młodzieży. Wywiązała się ciekawa dyskusja, przerywana opowiadaniami pana Stanisława, a także czytaniem fragmentów spisanych przez niego wspomnień, które w części opublikowaliśmy w czterech odcinkach pod wspólnym tytułem ,,Utracone dzieciństwo, wspomnienia z zesłania”. Publikacje, zilustrowane grafikami staszowskiego artysty Józefa Juszczyka, ukazały się w kwartalniku ,,Powiat Staszowski” w numerach od 66 do 69, dostępne na www.staszowski.eu, w zakładce po prawej stronie.

                            Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech