Staszowskie obchody ,,Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Utworzono: poniedziałek, 04, marzec 2019

phoca thumb l 11W piątek 1 marca br., obchodziliśmy kolejną rocznicę ustanowienia tego dnia „Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji w całej Polsce organizowane były uroczystości przypominające losy i sylwetki żołnierzy podziemia antykomunistycznego. W tę patriotyczną tradycję włączyło się również Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, którego uczniowie, w montażu słowno-muzycznym, przedstawili postać Danuty Siedzikówny „Inki”.


Danuta Helena Siedzik, ps. „Inka” (ur. 3 września 1928 w Guszczewinie, zm. 28 sierpnia 1946 w Gdańsku) – sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, w 1946 w 1 szwadronie Brygady działającym na Pomorzu, pośmiertnie mianowana podporucznikiem Wojska Polskiego. W grudniu 1943 razem z siostrą Wiesławą wstąpiły do AK, gdzie odbyła szkolenie medyczne. Po przejściu frontu od października 1944 pracowała jako kancelistka w nadleśnictwie Hajnówka. Wraz z innymi pracownikami nadleśnictwa została w czerwcu 1945 aresztowana za współpracę z antykomunistycznym podziemiem przez grupę NKWD-UB (działającą z polecenia zastępcy szefa WUBP w Białymstoku, Eliasza Kotona). Została uwolniona z konwoju przez operujący na tym terenie patrol wileńskiej AK Stanisława Wołoncieja „Konusa” (podkomendnych Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”), następnie jako sanitariuszka podjęła służbę w oddziale „Konusa”, a potem w szwadronach por. Jana Mazura „Piasta” i por. Mariana Plucińskiego „Mścisława”.
     W 1946 roku „Inka” została aresztowana i umieszczona w pawilonie V więzienia w Gdańsku jako więzień specjalny.  Zarzucono jej członkostwo w nielegalnej organizacji, nielegalne posiadanie broni, udział w napadach na funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i UB, a także podżeganie do ich zabicia. Danuta Siedzikówna została skazana na śmierć 3 sierpnia 1946.  Postanowieniem z 10 czerwca 1991 Sąd Wojewódzki w Gdańsku, na mocy przepisów ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego skazujący Danutę Siedzikównę za nieważny.
     Uczniowskie przedstawienie, poświęcone bohaterce „Ince”, wzbudziło zainteresowanie i wzruszyło widzów. Licealiści z zaangażowaniem odegrali swoje role. Spektaklowi towarzyszła wystawa okolicznościowa obrazująca postać młodej sanitariuszki. W okolicznościowym przemówieniu dyrektor szkoły Anna Karasińska, podziękowała zaproszonym gościom za obecność, a także pogratulowała uczniom biorącym udział w przedstawieniu postawy patriotycznej. Następnie nauczyciel historii w staszowskim LO Mariusz Brudek, w prezentacji multimedialnej przedstawił historię „Polskiego Państwa Podziemnego”. W czasie uroczystości wręczono także medale jubileuszowe z okazji 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego, otrzymali je, m.in.: staszowscy kombatanci, regionaliści, byli uczniowie, a także przedstawiciele instytucji od wielu lat współpracujących ze szkołą.

Tekst i foto: Michał Skrętek

   

phoca thumb l 4      Dalszą część uroczystości w dniu 1 marca br., rozpoczęto wieczorną mszą świętą, odprawioną w kościele pw. św. Bartłomieja. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił, prefekt parafii ks. Łukasz Chmiel. W nabożeństwie, oprócz wiernych i przedstawicieli władz miasta i powiatu, udział wzięli uczniowie klas mundurowych staszowskiego Liceum oraz członkowie miejscowych grup rekonstrukcyjnych.
     Po zakończeniu mszy świętej, uczestnicy obchodów przeszli do kościoła dolnego Sanktuarium Jana Pawła II, gdzie przed tablicami ,,Obrońcom Ojczyzny, Prawdy i Wolności” oraz ,,Młodego Wojska Polskiego”, złożono kwiaty i zapalono znicze. Burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, przypomniał znaczenie podjętej, jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, walki z sowieckim okupantem o wolną i niezależną Polskę, jak również podziękował za obecność wszystkim delegacjom. Głos zabrał także twórca staszowskiej ,,Solidarności” z lat 80-tych ubiegłego stulecia Józef Małobęcki, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na problemy dnia dzisiejszego i działania niektórych polskich polityków, podporządkowanych, jak 70 lat temu obcym mocarstwom, stojącym na drodze pozytywnym zmianom, jakie z sukcesem są obecnie wprowadzane.

                                   Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png