70 lat jednostki OSP Miłoszowice

Utworzono: wtorek, 19, luty 2019

3W 2019 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoszowicach, gmina Bogoria, obchodzi 70-lecie powstania. Z tej okazji, sztandar jednostki został odznaczony Srebrnym Medalem za „Zasługi dla Pożarnictwa”. Dekoracja sztandaru odbyła się w sobotę 16 lutego br. i była częścią walnego zebrania sprawozdawczego jednostki, za 2018 rok.

W uroczystości uczestniczyli druhowie strażacy, mieszkańcy Miłoszowic oraz zaproszeni goście. Radę i Zarząd Powiatu w Staszowie reprezentowali: wicestarosta Leszek Guzal oraz radni Anna Niziołek i Michał Skotnicki. Obecni byli także przewodnicząca Rady Gminy Bogoria Anna Stobnicka i radna gminy Edyta Utnik. Uroczystość prowadził komendant gminny OSP w Bogorii druh Sławomir Kapusta.
Przybyłych na uroczysty apel powitał prezes OSP Miłoszowice druh Czesław Grzesik, po czym odczytano akt nadania odznaczenia i dokonano dekoracji sztandaru jednostki. W dalszej części spotkania odbyło się walne zebranie, podsumowujące miniony rok działalności jednostki. Druhowie OSP Miłoszowice poruszyli wiele istotnych spraw dotyczących sprawnego funkcjonowania jednostki, m.in.: wyposażenia w niezbędny sprzęt, udziału strażaków w szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, organizacji młodzieżowych obozów pożarniczych w roku 2019, remontu strażnicy i placu wokół budynku. Wiele uwagi poświecono uczestnictwu w szeregach OSP młodych druhów, których w Miłoszowicach jest znaczne grono. Na ten aspekt funkcjonowania OSP w najbliższych latach, zwrócił też uwagę wicestarosta staszowski Leszek Guzal, który w szeregach młodzieży dostrzega potencjał i przyszłość Ochotniczych Straży Pożarnych. Wicestarosta podziękował strażakom za społeczną pracę na rzecz bezpieczeństwa w swoich sołectwach i gminach, za udział w zawodach pożarniczych, uroczystościach państwowych i kościelnych. Życzył strażakom sukcesów spełnienia zamierzonych planów oraz „tylu powrotów, co wyjazdów” w czasie prowadzonych akcji ratowniczych.

                        Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech