Dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki

Utworzono: wtorek, 12, luty 2019

phoca thumb l 2Od 4 lutego 2019 roku przez okres 10 tygodni w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Staszowski tj. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie i Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu odbywają się dodatkowe lekcje z matematyki i języka polskiego dla uczniów klas maturalnych przygotowujące ich do egzaminu maturalnego. Zajęcia te mają na celu poszerzenie, oraz doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a także przygotowanie do egzaminu maturalnego 2019.


    Należy podkreślić, że uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Podział na grupy umożliwia nauczycielom wprowadzenie aktywizujących metod nauczania. Matematycy i poloniści wykorzystują różnorodne materiały: arkusze maturalne z lat ubiegłych, ćwiczenia maturalne opracowane przez wydawnictwa edukacyjne oraz własne materiały dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia. Każdy ma możliwość aktywnego i twórczego udziału w zajęciach.

                            Tekst i foto z arch. szkół.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech