Podsumowanie w PSP

Utworzono: poniedziałek, 11, luty 2019

phoca thumb l 1W dniu 8 lutego br., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, odbyło się podsumowanie „Stanu bezpieczeństwa Powiatu Staszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku”. W spotkaniu, które otworzył i prowadził komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz, udział wzięli: przedstawiciele władz samorządowych, oficerowie komendy oraz komendanci i prezesi gminni Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu staszowskiego.

Omówienia sytuacji bezpieczeństwa na terenie powiatu, wraz z przedstawieniem statystyk dotyczących działalności jednostek OSP z poszczególnych gmin, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego dokonał zastępca komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Grzegorz Rajca. W prezentacji zostały poruszone zagadnienia, m.in. dotyczące gotowości i faktycznego zadysponowania do działań jednostek OSP włączonych do KSRG oraz przygotowania technicznego i przeszkolenia strażaków.
W drugiej części spotkania, prezentację dotyczącą logistyki, działalności rozpoznawczo-kontrolnych, a także planu szkoleń dla strażaków ochotników na 2019 rok, dokonał komendant bryg. Rafał Gajewicz. Omówione zostały sprawy dotyczące: potrzeby przeprowadzania szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego, działań prewencyjnych w szkołach, dysponowania sił i środków do zdarzeń oraz doposażenia jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, w tym w zestawy hydrauliczne.  W części przeznaczonej na dyskusję wicestarosta staszowski Leszek Guzal podziękował druhom strażakom, zarówno z PSP jak i OSP, za całoroczną służbę na rzecz bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu. Podobne podziękowania przekazał wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała oraz obecni na posiedzeniu burmistrzowie i wójtowie, którzy również wypowiadali się w kwestii finansowania zakupów wyposażenia dla jednostek OSP oraz finansowania ich działalności.  

Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech