Najlepsi staszowscy sportowcy i trenerzy nagrodzeni

Utworzono: piątek, 08, luty 2019

phoca thumb l 6W dniu 7 lutego br., w Staszowskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta Staszowska Gala Sportu. W sali widowiskowej SOK zgromadziło się wielu zawodników, trenerów staszowskich klubów sportowych oraz fanów staszowskich drużyn z terenu miasta i powiatu staszowskiego.

     Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, a także klubów i zrzeszeń sportowych z regionu staszowskiego, m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, poseł na Sejm RP Anna Krupka, radni sejmiku wojewódzkiego: Marek Strzała i Paweł Krakowiak, wicestarosta Leszek Guzal, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć oraz zastępca burmistrza dr Ewa Kondek, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Ireneusz Kwieciasz, wizytator ze Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach Agnieszka Słoczyńska, prezes Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu Agnieszka Wojdan, przewodniczący Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Jerzy Kula, Agnieszka Leszczyńska wiceprezes Zarządu Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol Grupa Azoty w Grzybowie oraz Zbigniew Snopkiewicz członek Zarządu KiZChS Siarkopol Grupa Azoty w Grzybowie, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zbigniew Rękas oraz kierownik ARiMR w Staszowie Jerzy Adamkiewicz. 
     Podczas gali, rozdano nagrody i podziękowania w 6 kategoriach, w których uhonorowano łącznie 39 osób, w tym zawodników i trenerów. W kategorii „Sport szkolny – Sportowiec Roku 2018” nagrody otrzymali lekkoatleci: Maryna Łukaszek, Agnieszka Wrona, Jolanta Makuch, Agata Dziewierz, Paulina Dziewierz, Marta Jędryka, Alicja Arendarska, Nikola Bucka z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie, Michał Fudalewski, Wojciech Wysocki, Gabriela Grabka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurozwękach oraz Patryk Kwasek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czajkowie.  W kategorii „Sport szkolny – Trener roku 2018” nagrody otrzymali: Rafał Konat, Bernadeta Wieczorek, Barbara Malinowska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie, Zbigniew Gajek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurozwękach oraz Grzegorz Kwasek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czajkowie.  W kategorii „Sport klubowy – Sportowiec Roku 2018” nagrody otrzymali: Mateusz Grzybowski (zapasy), Bartosz Szyszkowski (pływanie), Jakub Wojsa (zapasy), Klaudiusz Sobieniak (zapasy), Norbert Ogórek (zapasy), Damian Miodyński (zapasy) ze Stowarzyszenia „CENTRUM” Sport i Rekreacja w Staszowie, Miłosz Kuca (lekkoatletyka), Krzysztof Binkiewicz (lekkoatletyka), Mateusz Cecelon (biegi narciarskie) z Ludowego Zespołu Sportowego SIGMA OSiR Staszów oraz Patryk Kukiełka (piłka nożna) reprezentujący Miejską Radę Sportu. W kategorii „Sport klubowy – Trener Roku 2018” nagrody otrzymali: Wiktor Skrobacz (zapasy), Leszek Tarka (pływanie), Łukasz Łygan (pływanie) ze Stowarzyszenia „CENTRUM” Sport i Rekreacja w Staszowie, Agnieszka Wawrzkiewicz trener Ludowego Zespołu Sportowego SIGMA OSiR Staszów, Damian Krakowiak z Miejskiej Rady Sportu. W kategorii „Wyróżnienia - Sportowcy dla Staszowa”: Ireneusz Kapusta, Dawid Majsak, Patryk Dudzic, Kacper Sadłocha, Marcin Cebula, Michał Sobieniak oraz Kamila Legiecka z Miejskiej Rady Sportu. W kategorii „Sportowa nadzieja”: Alan Czerwiec (szachy) z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie, Dominika Bartłomiejczuk (badminton) i Ewa Bartłomiejczuk (badminton) z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Jan Dudek, Kacper Szyszkowski, Irena Rugała, Filip Słota, Zofia Drzymalska, Kamil Janecki – zawodnicy z sekcji pływackiej ze Stowarzyszenia „CENTRUM” Sport i Rekreacja w Staszowie, Alex Żyła (piłka nożna), Kacper Łabęcki (szachy), Franciszek Belusiak z Miejskiej Rady Sportu.
     W czasie gali swoje umiejętności zaprezentował działający przy staszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zespół taneczny „Cheer Pink Panthers Staszów”. Wszyscy zaproszeni goście serdecznie gratulowali wszystkim wyróżnionym sportowcom, życząc im dalszych sukcesów.

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech