Uczniowie z powiatu staszowskiego ze stypendiami Premiera

Utworzono: czwartek, 07, luty 2019

phoca thumb l 6W środę 6 lutego br., w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Stypendia wręczyli: świętokrzyski wicekurator oświaty Katarzyna Nowacka oraz pełnomocnik wojewody świętokrzyskiego Wiktor Kowalski, którzy pogratulowali wszystkim uczniom doskonałych wyników w nauce.

Wśród 131 laureatów znaleźli się także uczniowie z powiatu staszowskiego, byli to: Gabriela Stondzik z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Ada Banasiewicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie oraz Tomasz Złotnik z Technikum Zespołu Szkół w Staszowie, Anna Golba z Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, Szymon Siepka z Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału  Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu oraz Maciej Walczak z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Połańcu, Gabriela Kunowska z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, Katarzyna Jur z Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym i Anna Marcinkowska z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii.

Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych z terenu województwa świętokrzyskiego, pedagodzy oraz rodzice nagrodzonych uczniów. Starostwo Powiatowe w Staszowie reprezentował wicestarosta Leszek Guzal oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim Tadeusz Kardynał, którzy gratulując uczniom dotychczasowych wyników, życzyli dalszych sukcesów w nauce.   
Podczas uroczystości wręczono także 4 stypendia Ministra Edukacji Narodowej, które otrzymali: Natan Barwiński z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach, Dominik Jewiak z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Maciej Dziuba i Paweł Wesołowski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich. Uroczystość zorganizowało Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach.   

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech