Z obrad 6. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: czwartek, 31, styczeń 2019

phoca thumb l 9Posiedzenie odbyło się w dniu 31 stycznia br.,  po stwierdzeniu quorum i przegłosowaniu 2 protokołów z poprzednich sesji, przyjęto porządek obrad. Starosta staszowski Józef Żółciak, przed głosowaniem porządku, poinformował radnych o wprowadzeniu przez Zarząd Powiatu, na wniosek Komisji Infrastruktury, niewielkich zmian do projektu, w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu.

    Następnie, uczestniczący w posiedzeniu zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sandomierzu mjr Andrzej Drzewi, przekazał informację dotyczącą aktualnego stanu organizacji 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kolejny nabór do Brygady, będzie miał miejsce w drugiej połowie marca br., a obecnie dla sprawnego jej przeprowadzenia, na terenie województwa świętokrzyskiego,  w tym także powiatu staszowskiego, prowadzona jest akcja promocyjna pn. ,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, w której udział biorą oficerowie, żołnierze i podchorążowie: Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu, 10. Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego i  Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
    W punkcie ,,Wnioski i oświadczenia”, przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Mariusz Zyngier, zawnioskował o sporządzenie raportu o stanie kultury fizycznej i sportu w powiecie staszowskim, a radna Jolanta Wójtowicz o rozwiązanie problemu braku komunikacji autobusowej z Łubnic do Staszowa.

    Przyjęte w głosowaniu podczas obrad projekty uchwał dotyczyły:

1. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Staszowskiego w charakterze partnera do projektu pn.: ,,Bo jednak z rodziną”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020,
2. zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
3. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok,
4. przyjęcia Statutu Powiatu Staszowskiego,
5. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2019 rok,
6. przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Staszowie,
7. zmiany Uchwały Nr III/16/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie oraz dokonania wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej,
8. zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu w Staszowie, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego,
9. wyboru Komisji Skrutacyjnej,
10. ustalenia regulaminu wyboru członka Zarządu Powiatu w Staszowie,
11. wyboru członka Zarządu Powiatu w Staszowie.
    
    Po przegłosowaniu wszystkich projektów uchwał, w ostatnim punkcie posiedzenia, dotyczącego sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami, pytań nie zadawano.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech