WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 5 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 13:46 dnia 08.01.2019

Utworzono: wtorek, 08, styczeń 2019

oblodzenieWOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 5
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 13:46 dnia 08.01.2019
Zjawisko/Stopien zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar powiaty: jędrzejowski(5), kazimierski(5), Kielce(3), kielecki(3), konecki(3), pińczowski(5), włoszczowski(4)
Ważność od godz. 22:00 dnia 08.01.2019 do godz. 10:00 dnia 09.01.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C


SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (7 powiatów) od 22:00/08.01 do 10:00/09.01.2019 temp. min. od -1 st. do 0 st., przy gruncie do -2 st., ślisko. Dotyczy powiatów: jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Józef Warmuz
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech