Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Utworzono: poniedziałek, 31, grudzień 2018

KOMUNIKAT
o zawieszeniu działalności Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego


Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje iż z dniem 17 stycznia 2009 r. zawiesza się (do odwołania) działalność PUNKTU NR 2 NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO  usytuowanego  w powiecie staszowskim  i zlokalizowanego :

w Połańcu  -   lokal przy ul. Zrębińskiej 45/3 ,
w Łubnicach w siedzibie Urzędu Gminy Łubnice, Łubnice  66A,                       
w siedziba Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica przy ul. Nadstawie 1,                    

Podjęte zostały przewidziane prawem działania, zmierzające do wznowienia działalności punktu w nowej formule -  jako punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Będzie on prowadzony przez powiat staszowski i obsługiwany przez wyznaczonych przez właściwe organizacje prawnicze radców prawnych   i adwokatów. O terminie wznowienia działalności Punktu Nr 2 NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ powiadomimy odrębnym komunikatem – niezwłocznie po zakończeniu niezbędnych ustaleń i czynności organizacyjnych.


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w poszczególnych punktach powiatu staszowskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można umówić telefonicznie pod numerem tel. 15-866-50-63.
Telefon czynny jest w godzinach 7:00 -15:00

 


INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM 2019


INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE STASZOWSKIM 2019

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png