Z posiedzeń: Komisji Bezpieczeństwa i Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Utworzono: czwartek, 27, grudzień 2018

phoca thumb l 1Połączone posiedzenia odbyły się w dniu 27 grudnia br., otworzył je, witając wszystkich obecnych, starosta staszowski Józef Żółciak. Rozpoczęto od obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Po przyjęciu porządku spotkania insp. Andrzej Sałata omówił protokół wraz z wnioskami z poprzedniego posiedzenia Komisji. Następnie skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska przedstawiła projekt budżetu na 2019 rok w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego i obywateli  na terenie powiatu. Projekt budżetu został jednogłośnie zaopiniowany. W kolejnym punkcie spotkania komendant powiatowy policji insp. Leszek Dębowski i komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Rafał Gajewicz, poinformowali o stopniu przygotowania  służb powiatowych do zbliżającego się okresu noworocznego, zabezpieczenie imprez masowych oraz monitorowanie handlu i używania środków pirotechnicznych. Przed zakończeniem obrad Komisji, które prowadził starosta Józef Żółciak, insp. Andrzej Sałata przedstawił propozycję do  planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2019 rok.

 

    Po zakończeniu posiedzenia Komisji, obrady rozpoczął Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Obrady prowadził szef Zespołu wicestarosta Leszek Guzal. W programie posiedzenia znalazły się następujące punkty: ▪ przedstawienie rekomendacji dla samorządów gminnych i jednostek organizacyjnych powiatu na okres zimy, ▪ przygotowanie środków wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz osób starszych potrzebujących pomocy w okresie zimy, ▪ przygotowanie infrastruktury drogowej do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lądowym w powiecie staszowskim w okresie zimy, ▪ przygotowanie służb do działań przeciwepidemicznych w okresie wzmożonych zachorowań, ▪ przedstawienie propozycji do planu działania PZZK na 2019 rok.
    Informacji dotyczących ww. tematów udzielili: naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, Anna Stawiarz ze staszowskiego szpitala i Ewa Opałka reprezentująca Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Staszowie. Przed zamknięciem posiedzenia komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz zgłosił wniosek dotyczący przeprowadzenia w miesiącu marcu br. aplikacyjnych ćwiczeń dotyczących zabezpieczenia powiatu przed powodzią, z udziałem członków powiatowego oraz gminnych zespołów zarządzania kryzysowego.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech