Z obrad 4. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: wtorek, 18, grudzień 2018

phoca thumb l 1Posiedzenie, z udziałem pełnego składu Rady, odbyło się w dniu 18 grudnia br. Po przegłosowaniu protokołów z poprzednich 3 sesji rozpoczęto głosowanie projektów uchwał które dotyczyły:

1. delegowania radnych Powiatu w Staszowie do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję: 2018 – 2020 r. Wybrano radnych: Grzegorza Rajcę i Janusza Bąka, zarekomendowanych przez starostę Józefa Żółciaka,
2. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2019 roku,
3. desygnowania starosty staszowskiego Józefa Żółciaka na delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,
4. zmiany Uchwały Nr LXII/74/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec na usuwanie azbestu,
5. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych  na terenie powiatu staszowskiego w 2019 r.
6. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
7. zmiany Uchwały Nr LIV/8/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku,
8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2018 – 2027,
9. zmian w budżecie na 2018 rok.

     W punktach: ,,interpelacje i zapytania” oraz ,,wioski i oświadczenia” poruszano sprawy dotyczące: utrzymania zimowego dróg powiatowych oraz wydzielenia przejść dla pieszych w Połańcu oraz pasa dla rowerów w ciągu dróg prowadzących do Elektrowni., a także przygotowania staszowskiego szpitala do respektowania nowych norm pracy pielęgniarek, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech