V Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: wtorek, 18, grudzień 2018

W dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 10:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

V Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 Proponowany porządek obrad sesji:
   
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Porządek obrad sesji.
4.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 – projekt 90/18; - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027.
5.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2019 rok – projekt 91/18; - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie budżetu Powiatu Staszowskiego na 2019 rok.
6.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie na 2019 rok – projekt 121/18.
7.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie na 2019 rok – projekt 122/18.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
11.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

                                                                                                                                             Grzegorz Rajca

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech