Wigilijne spotkanie OSP w Staszowie

Utworzono: poniedziałek, 17, grudzień 2018

5W dniu 14 grudnia br., w sali konferencyjnej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie. Zebranie otworzył i prowadził wiceprezes Zarządu, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, którzy witając wszystkich zebranych przedstawił porządek obrad.


Wśród zaproszonych gości był, m.in.: starosta staszowski Józef Żółciak, który dziękując za zaproszenie złożył druhom strażakom świąteczno-noworoczne życzenia. Następnie, zgodnie z programem posiedzenia, komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz omówił działania, podejmowane przez staszowskich strażaków w mijającym roku, w ramach przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym. Następnie głos zabrał, m.in. sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie druh Mieczysław Madej, który przedstawił wytyczne dotyczące organizacji zebrań w OSP z terenu powiatu staszowskiego, a także omówił nowy regulamin mundurowy oraz odznaczeń i wyróżnień strażackich. Nowy regulamin będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku. Zebranie było także okazją do złożenia sobie świąteczno-noworocznych życzeń, co nastąpiło po zakończeniu posiedzenia, na corocznym spotkaniu opłatkowym.   

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech