Informacja

Utworzono: środa, 12, grudzień 2018

Informacja o wynikach konkursu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty i wyłonienia organizacji pozarządowych, którym zostanie powierzona realizacja zadań dot. prowadzenia w 2019 roku w powiecie staszowskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Pełna treść informacji

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech