Wigilia w Polskim Związku Niewidomych

Utworzono: środa, 12, grudzień 2018

phoca thumb l 7Wigilijne spotkanie, odbyło się w dniu 12 grudnia br. Jego organizacja była dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wynikała z realizacji przez Zarząd Koła w Staszowie zadania pn.: „Spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych członków Polskiego Związku Niewidomych mieszkańców terenu powiatu staszowskiego”.


W spotkaniu z członkami koła uczestniczył starosta staszowski Józef Żółciak, który złożył wszystkim życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i powodzenia w realizacji inicjatyw na rzecz integracji osób zrzeszonych w staszowskim kole niewidomych. Obecny był również Mirosław Szymczyk - prezes Okręgu Związku Świętokrzyskiego. Po złożeniu wzajemnych życzeń, Stanisław Rozborski - prezes Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Staszowie, zaprosił wszystkich na poczęstunek. Spotkanie było dobrą okazją do rozmowy o problemach jakie napotykają osoby niewidome lub słabo widzące, jak również o możliwościach korzystania przez te osoby z różnych inicjatyw.

 

Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech