Z budowy obwodnicy Staszowa

Utworzono: środa, 12, grudzień 2018

5Na początku drugiej dekady grudnia, w związku ze zmianą pogody, warunki pracy znacznie się pogorszyły, mimo tego zaplanowane wcześniej prace były realizowane, głównie na moście oraz na rondach, które w połowie grudnia powinny już funkcjonować w 100%. Na wszystkich 4 rondach, na ukończeniu jest kładzenie warstwy ścieralne SMA i montaż oznakowania pionowego.

Oznakowanie poziome na jezdniach, ze względu na aurę zimową, w swej zasadniczej części zostanie wykonane na wiosnę. Trwa czyszczenie odcinka nr 2, od ul. Krakowskiej do Oględowskiej, gdzie także kończone są wykopy rowów odwodnieniowych, co umożliwi kładzenia korytek. Skarpy zostały wyhumusowane i obsiane trawą.
Na moście przez rzekę Czarną trwa zbrojenie płyt przejściowych, desek gzymsowych, krawężników i kap chodnikowych. Wykonywana jest także izolacja pod nawierzchnię kap chodnikowych.
Zakończenie realizacji budowy obwodnicy o wartości 19 mln 700 tys. zł, której długość wynosi 4,8 km, planowane jest na pierwszą dekadę maja 2019 roku.


                            
                            Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech