IV Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: środa, 12, grudzień 2018

W dniu 18 grudnia 2018 roku o godzinie 9:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

IV Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:
    
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Porządek obrad sesji.
4.    Przyjęcie Protokołu Nr I/18 z dnia 22 listopada 2018 roku.
5.    Przyjęcie Protokołu Nr II/18 z dnia 26 listopada 2018 roku.
6.    Przyjęcie Protokołu Nr III/18 z dnia 29 listopada 2018 roku.
7.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie delegowania radnych Powiatu w Staszowie do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018 – 2020r. – projekt 112/18.
8.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2019 roku – projekt 113/18.
9.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich – projekt 114/18.
10.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/74/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 115/18.
11.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych  na terenie powiatu staszowskiego w 2019 r. – projekt 116/18.
12.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym – projekt 117/18.
13.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/8/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku – projekt 118/18.
14.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018 – 2027 – projekt 119/18.
15.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok – projekt 120/18.
16.    Interpelacje i zapytania radnych.
17.    Wnioski i oświadczenia radnych.
18.    Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
19.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

                                                                                                                                             Grzegorz Rajca

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech