Kolejny projekt PCPR w Staszowie

Utworzono: poniedziałek, 10, grudzień 2018

phoca thumb l 3W dniu 5 grudnia br., odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Dobry start – lepsza przyszłość”. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

    W spotkaniu udział wzięły: osoby niepełnosprawne, pracownicy PCPR w Staszowie oraz reprezentanci firm i instytucji  realizujących projekt, a także przedstawiciele władz powiatu, na czele ze starostą staszowskim Józefem Żółciakiem, wicestarostą Leszkiem Guzalem i skarbnik powiatu Jolantą Piotrowską. Obecni byli także radni powiatu: wiceprzewodniczący Rady Stanisław Batóg oraz Jolanta Wójtowicz i Zbigniew Wiącek. Spotkanie rozpoczęła dyrektor PCPR Anna Ogórek, która powitała gości i wstępnie zapoznała zebranych z założeniami projektu. Bardziej szczegółowo o realizacji zadania i osiągniętych rezultatach mówiła koordynator Joanna Mazur. Głównym celem projektu było przygotowanie 24 osób z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia lub przy minimalnym wsparciu ze strony opiekunów oraz ich ochrona przed wykluczeniem społecznym i ubóstwem. W programie znalazły się, m.in.: zajęcia gotowania, sprzątania i prania realizowane w mieszkaniu treningowym, rozmowy z psychologiem, prace w ogródku warzywnym i na trawnikach, zakupy w sklepie, wizyty w urzędach i zakładach pracy, a także wyjazd integracyjny do Zakopanego. Koszty realizacji zadania ogółem to: 931 tys. 292 zł, w tym: środki europejskiego funduszu społecznego – 791 tys. 598 zł,  budżetu powiatu – 70 tys. 632 zł i budżet państwa – 69 tys. 062 zł. Zgodnie z opinią, zarówno realizujących zadanie jak i samych beneficjentów, projekt, którego realizacja zostanie oficjalnie zamknięta w końcu grudnia br.,  spełnił swoje zadanie. Osiągnięto wymagane wskaźniki, a w wystąpieniach osób podczas spotkania, zgłaszano potrzebę kontynuacji tej inicjatywy.   

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech