Uniwersytet rozpoczął swoją działalność

Utworzono: piątek, 19, październik 2018

phoca thumb l 12W dniu 18 października br. słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Staszowie, rozpoczęli swoje zajęcia. Spotkanie prowadził pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Kazimierz Sztaba, który po powitaniu zaproszonych gości i studentów, w krótkim wystąpieniu przypomniał o znaczeniu dla lokalnego środowiska  prowadzenia tego rodzaju działalności edukacyjnej. Atrakcyjne zajęcia, wykłady i wyjazdy studyjne w minionych latach sprawiły, że każdego roku przybywa nowych studentów, obecnie jest ich 76.

    Wykład inauguracyjny pt. ,,Narodziny Niepodległej”, na temat odrodzenia się po 123 latach niewoli państwa polskiego, wygłosił adiunkt Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys. Profesor w swoim wykładzie zwrócił uwagę, m.in. na wielowiekową walkę Polaków w sytuacjach zagrożeń militarnych, udział różnych warstw społecznych w kolejnych powstaniach, a także znaczenie literatury i malarstwa w podtrzymywaniu ducha narodowego, co w konsekwencji spowodowało, że możliwości powstania niepodległego państwa polskiego po zakończeniu I wojny światowej, nie trafiły w próżnię, lecz zostały wykorzystane przez środowiska polityczne i wojskowe, którym przewodzili, m.in. Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Józef Piłsudski i gen. Józef Haller.
    Prowadząca Uniwersytet Teresa Cierlik, serdecznie podziękowała staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu oraz burmistrzowi miasta i gminy Staszów Leszkowi Kopciowi za ubiegłoroczne wsparcie Uniwersytetu i pomoc w realizacji  różnych inicjatyw. Jednocześnie poprosiła słuchaczy o zgłaszanie propozycji, zarówno dotyczących tegorocznych wykładów, jak i wyjazdów oraz zajęć w terenie, co pomoże w opracowaniu interesującego programu roku akademickiego 2018/2019.

                            Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech