Dla wsparcia cyfroedukacji uczniów i nauczycieli

Utworzono: czwartek, 23, sierpień 2018

phoca thumb l 4 W środę, 22 sierpnia br. członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik, podpisał umowy z przedstawicielami trzech szkół z terenu powiatu staszowskiego na łączną kwotę dofinansowania  901 tys. 679 zł, w ramach poddziałania „Rozwój edukacji i kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014 – 2020.


    Celem projektów jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, m.in. tablice interaktywne i inne narzędzia TIK, niezbędne do realizacji programu nauczania. W projektach zostały także przewidziane środki na pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli i uczniów, w zakresie obsługi zakupionych narzędzi i urządzeń. Umowy podpisali przedstawiciele: gminy Rytwiany - na kwotę 562 tys. 555 zł, Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie - na  kwotę 222 tys. 174 zł oraz miasta i gminy Osiek - na kwotę 116 tys. 950 zł. Wsparciem objętych zostanie 906 uczniów oraz 100 nauczycieli z tych szkół.
                                  

 Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png