LVIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Utworzono: piątek, 13, lipiec 2018

W dniu 20 lipca 2018 roku o godzinie 10.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

LVIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Porządek obrad sesji.
4. Przyjęcie Protokołu Nr LVII/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
a) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Jasieniu gm. Staszów - projekt 57/18;
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Staszowski nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Staszów w obrębie Kurozwęki – projekt 61/18;
c) zmiany Uchwały Nr LIV/8/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku – projekt 59/18;
d) szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – projekt 60/18;
e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany – projekt 58/18;
f) zmiany Uchwały Nr LVII/51/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek – projekt 64/18;
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018 – 2027 – projekt 62/18;
h) zmian w budżecie na 2018 rok – projekt 63/18;
i) ponownego ustalenia wynagrodzenia Starosty Staszowskiego – projekt 51/18.
8. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png