Kolejna inwestycja w staszowskim szpitalu

Utworzono: czwartek, 07, czerwiec 2018

phoca thumb l 2 W dniu 6 czerwca br., w staszowskim szpitalu została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa budynku Szpitala w Staszowie”. Wartość kosztowa zadania – realizacja do stanu surowego zamkniętego to 4 193 260,00 zł brutto. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana przy wykorzystaniu środków własnych szpitala w Staszowie. Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy z siedzibą w Kosowach. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień bieżącego roku. Umowę na realizację inwestycji podpisali dyrektor staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik oraz Prezes Roman  Olszowy. Radę i zarząd powiatu reprezentowali starosta staszowski Michał Skotnicki oraz członek zarządu Jerzy Chudy. Rozbudowa szpitala polegać będzie na dobudowie pięciokondygnacyjnego pawilonu łóżkowego, w stanie surowym zamkniętym, o łącznej powierzchni użytkowej 1886,80m².

Dobudowa zostanie przeprowadzona w powiązaniu z realizowaną  inwestycją w ramach Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim”. Efektem inwestycji będzie:
    Na pierwszym piętrze w dobudowanym skrzydle utworzony zostanie w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej z nową 7 stanowiskową Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej, który zostanie wyposażony w nowy sprzęt medyczny oraz niezbędne wyposażenie medyczne. Przebudowany zostanie także Oddział Chorób Wewnętrznych. Wszystkie sale chorych zostaną wyposażone w pełny węzeł sanitarny z prysznicem i toaletą. Powstaną dwie izolatki oraz zmodernizowane zostaną gabinety zabiegowe, a także zaplecze administracyjno-socjalno-magazynowe oddziału.  
    Na drugim piętrze w dobudowanym pawilonie powstanie nowy 9 łóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  - wraz z zapleczem administracyjnym, socjalnym
i magazynowym.     
    W ramach trzeciego piętra nowego skrzydła oraz na powierzchnie dotychczasowego Oddziału Urologicznego przeniesiony zostanie Oddział Chirurgiczny Ogólny. W dobudowanym pawilonie powstanie 10 sal łóżkowych z pełnym węzłem sanitarnym dla 23 pacjentów oraz  pomieszczenie porządkowe. W modernizowanej części oddziału (dot. O. Urologiczny) wszystkie sale łóżkowe zostaną wyposażone w pełny węzeł sanitarny. Powstanie 6 stanowiskowa sala pooperacyjna. Przebudowane zostanie zaplecze administracyjno-socjalno-magazynowe.
    Na czwartym piętrze zmodernizowany zostanie Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz przeniesiony zostanie z drugiego piętra do nowego skrzydła Pododdział Endoprotez. W dobudowanej części powstanie 6 sal chorych z pełnym węzłem sanitarnym, 4 stanowiskowa sala pooperacyjna oraz zaplecze diagnostyczno-socjalne. W modernizowanej części wszystkie sale chorych zostaną wyposażone w pełen węzeł sanitarny, powstanie izolatka oraz przebudowane będzie zaplecze diagnostyczne, administracyjne, socjalne i magazynowe oddziału.
    Na piątym piętrze w dobudowanym pawilonie planowane jest  uruchomienie dodatkowej bazy łóżkowej dla oddziałów SPZZOZ w Staszowie, a docelowo nowego zakresu świadczeń.

Tekst: Paulina Majczak, SPZZOZ Staszów
Foto: Paulina Majczak

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png