Wojskowa wizyta

Utworzono: czwartek, 07, czerwiec 2018

phoca thumb l 1W dniu 6 czerwca br., w Starostwie staszowskim złożyli wizytę dwaj oficerowie 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego: zastępca dowódcy batalionu, szef sztabu mjr Paweł Grelewski i szef logistyki batalionu kpt. Krzysztof Oszczudłowski.

    Podczas spotkania ze starostą staszowskim Michałem Skotnickim, omówiono zagadnienia dotyczące współpracy powiatu staszowskiego z sandomierskim batalionem, m.in. przy organizacji spotkań i imprez o charakterze rocznicowym i patriotycznym, w których udział biorą stowarzyszenia strzeleckie z terenu powiatu staszowskiego. Starosta, korzystając z okazji, podziękował za asystę honorową pododdziału reprezentacyjnego 3. Sandomierskiego batalionu radiotechnicznego, w czasie pogrzebu, w dniu 24 lutego br.,  cenionego ludowca ziemi staszowskiej śp. Stanisława Siekierskiego.
    Odrębną część wizyty poświęcono na omówieniu przyszłej współpracy dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie z dowództwem 3 batalionu, w związku z   zakwalifikowaniem się LO do II edycji pilotażowego programu Certyfikowanych Pionów Klas Mundurowych, którego realizacja rozpocznie się 1 września 2018 r.  W programie przewidziano, m.in.: kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży oraz szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski oraz promowanie właściwych postaw moralnych przez wartości odnajdywane w etosie służby wojskowej. Udział w programie umożliwi także uczniom zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP oraz przygotowanie do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej. W programie przewidziano także kilkudniowe zajęcia poligonowe. Absolwenci klas mundurowych będą mieli pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej. Z kolei osoby chcące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych otrzymają dodatkowe punkty.
    Wizytę zakończono w Kurozwękach, gdzie gości powitał i po pałacu oprowadził właściciel Michał Popiel de Boisgelin, opowiadając m.in. o udziale członków najbliższej rodziny w powstaniach narodowych i obydwu wojnach światowych.


                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png