,,Odważ się być mądrym”

Utworzono: czwartek, 07, czerwiec 2018

phoca thumb l 2W dniu 5 czerwca br., w auli Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, odbyła się uroczystość podsumowania IV Staszowskiego Konkursu Wiedzy o Świecie Antycznym „Sapere aude”. Jego główne cele to: popularyzacja wiedzy na temat antycznych korzeni cywilizacji europejskiej, wskazywanie na ciągłość przynależności do kręgu kultury śródziemnomorskiej oraz przekazanej  przez starożytność tradycji życia obywatelskiego. Konkurs organizowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych z powiatu staszowskiego i powiatów ościennych, w roku jubileuszu stulecia liceum, został objęty patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Współorganizatorami konkursu byli: starosta staszowski  Michał Skotnicki oraz burmistrz miasta  i gminy Staszów Leszek Kopeć.

Zmagania konkursowe miały charakter dwuetapowy. W zawodach szkolnych wzięło udział 107  gimnazjalistów uczniów szkół podstawowych z powiatu staszowskiego oraz powiatu kieleckiego. Do zawodów finałowych, przeprowadzonych w staszowskim LO w dniu 28 maja br., zakwalifikowało się 62 uczniów, 14 z nich uzyskało wyróżnienie a 8 zdobyło tytuł laureata. Opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu sprawowało 11 nauczycieli z 5 szkół gimnazjalnych i podstawowych.
Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Małgorzata Tomporowska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie, uczennica Izabelli Arendarskiej; II miejsce – Aleksandra Kmiecik z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie, uczennica Beaty Ptak; III miejsce – Gustaw Maj z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie, uczeń Beaty Ptak; IV miejsce (ex aequo): Paulina Dziewierz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie, uczennica Anny Legawiec oraz Olga Skrzypek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie, uczennica Bogdana Pióro; V miejsce (ex aequo): Olga Słomka z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie, uczennica Beaty Ptak, Katarzyna Wróbel z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie, uczennica Dariusza Kubalskiego oraz Weronika Juszczyk z Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Rakowie, uczennica Jerzego Malisiewicza i Małgorzaty Godowskiej.
     Każdy z uczestników finału otrzymał dyplom oraz pamiątkowy długopis, uczniowie wyróżnieni - nagrody książkowe a laureaci - zestawy upominkowe i puchary ufundowane przez starostę staszowskiego oraz burmistrza miasta i gminy Staszów. Ogłoszenie wyników poprzedziło wystąpienie dyrektor Anny Karasińskiej, która powitała zebranych gości i przypomniała ideę i tradycje konkursu. Następnie Maria Szewczyk – koordynator konkursu omówiła przebiegu zmagań, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, które sprawiły uczniom największą trudność. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród głos zabrał Michał Skotnicki, który pogratulował uczestnikom i nauczycielom odniesionych sukcesów a  organizatorom - pomysłu i jego sprawnej realizacji. W organizację II etapu tegorocznej edycji konkursu „Sapere Aude” włączył się Mariusz Brudek, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

   
Tekst: Maria Szewczyk
Foto: Wiktoria Olszewska - klasa II D

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png