Z budowy obwodnicy Staszowa

Utworzono: piątek, 01, czerwiec 2018

7W ostatniej dekadzie maja br. prowadzono prace praktycznie na wszystkich etapach budowy. Na odcinakach, gdzie było to możliwe, położono już 2 warstwy asfaltu, ostatnia ścieralna, zostanie położona pod koniec realizacji inwestycji. Zaawansowana jest budowa ronda nr 4 w Radzikowie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 Staszów – Daleszyce.

Prowadzona jest również budowa ronda nr 3 na ul. Oględowskiej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 765 Staszów – Chmielnik. Bez przerwy trwają prace przy niwelacji wzniesienia na etapie II, skalne podłoże wybitnie utrudnia i spowalnia realizację tego zadania. Z dniem 30 maja br. zakończono zalewanie betonem ostatniego 9. filara mostu, a także przyczółka po prawej stronie rzeki. W pierwszych dniach czerwca rozpocznie się przygotowanie rusztowania pod montaż belek mostowych.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png