Dla lepszego kształcenia

Utworzono: piątek, 18, maj 2018

    phoca thumb l 4W dniu 17 maja br. podpisano umowę patronacką pomiędzy Eneą S.A. i Eneą Elektrownia Połaniec S.A. a Branżową Szkołą I stopnia w Zespole Szkół w Połańcu oraz Powiatem Staszowskim, w ramach której Spółki deklarują wszechstronne wsparcie procesu kształcenia zawodowego uczniów tej szkoły. Swoje podpisy pod umową złożyli: prezes Zarządu Enea Połaniec S.A. Lech Żak, p.o. dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Enea S.A. Joanna Kamoś, starosta staszowski Michał Skotnicki i dyrektor Zespołu Szkół w Połańcu Stanisław Rogala.


    Odbudowa oraz rozwój nauczania zawodowego, jest istotnym zagadnieniem, zarówno dla Powiatu Staszowskiego – organu prowadzącego dla Zespołu Szkół w Połańcu, jak również dla Grupy Enea, która od lat podejmuje wiele działań na rzecz aktywnego wspierania szkolnictwa branżowego i technicznego, dążąc do nawiązania współpracy ze szkołami technicznymi. Jedną z takich inicjatyw jest właśnie objęcie patronatem Zespołu Szkół w Połańcu, w którym uczniowie kształcą się, m.in. w kierunkach: technik energetyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Te kierunki kształcenia są szczególnie istotne w kontekście zabezpieczenia odpowiednich kompetencji oraz luki pokoleniowej, z którą mamy do czynienia w branży energetycznej. Dlatego też dąży się do stworzenia możliwości rozwoju uczniów oraz do aktywnego dzielenia się doświadczeniem zawodowym z młodym pokoleniem, a także do budowania długoterminowej współpracy między pracodawcami a potencjalnymi pracownikami. Potencjał oraz dotychczasowe osiągnięcia Zespołu Szkół w Połańcu w konkursach wiedzy na arenach krajowych, europejskich i światowych, są gwarantem długotrwałej i solidnej współpracy z Eneą S.A., z pożytkiem zarówno dla szkoły jak i spółki, a przede wszystkim samych uczniów, dla których szeroko otwiera się droga do solidnego wykształcenia, jak również uzyskania w przyszłości, dobrze płatnej pracy.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png