Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Utworzono: środa, 28, marzec 2018

phoca thumb l 1W dniu 28 marca br. w Starostwie staszowskim, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obrady otworzył i prowadził starosta staszowski Michał Skotnicki. Po przegłosowaniu porządku obrad insp. ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Andrzej Sałata, przedstawił protokół wraz z wnioskami z poprzedniego posiedzenia, który jednogłośnie przyjęto w głosowaniu.


Podobnie jednogłośnie zaakceptowano ,,Plan działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2018 rok” oraz „Plan Pracy Zespołu na 2018 rok”. Uczestnicy posiedzenia wysłuchali sprawozdań z działalności oraz informacji o stanie bezpieczeństwa, zaprezentowane przez: Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie insp. Leszka Dębowskiego, Komendanta Powiatowego PSP bryg. Rafała Gajewicza, a także Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Bożeny Głaz. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. W swoich sprawozdaniach komendanci policji, straży oraz powiatowi inspektorzy zwrócili uwagę wszystkich zebranych na kwestie dotyczące działań podnoszących bezpieczeństwo mieszkańców. Komendant Powiatowy Policji insp. Leszek Dębowski zwrócił uwagę na wzrost liczby zatrzymanych nietrzeźwych kierowców oraz na efektywność funkcjonowania na terenie powiatu Krajowej Mapy Zagrożeń. Komendant PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz zaznaczył ważną kwestię szkoleń strażaków ochotników oraz inwestowanie w rozwój infrastruktury strażnic OSP – remonty oraz konieczność doposażenia w specjalistyczny sprzęt. Powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz w sprawozdaniu za rok 2017 wyraziła niepokój wzrostem rodzin nieszczepiących dzieci, natomiast Zofia Słomka powiatowy lekarz weterynarii zapoznała uczestników zebrania z działaniami podejmowanymi przez inspekcje weterynaryjną w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.
Posiedzenie Powiatowego zespołu zamknął starosta staszowski Michał Skotnicki, dziękując wszystkim służbom za współpracę oraz przedstawienie wyczerpujących sprawozdań.

Tekst i foto: Paulina Majczak

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech