Ze spotkania z sołtysami

Utworzono: środa, 14, marzec 2018

phoca thumb l 1Ponad połowa sołtysów z terenu powiatu staszowskiego, skorzystało z zaproszenia starosty staszowskiego Michała Skotnickiego i wzięło udział w spotkaniu, jakie w dniu 13 marca br. odbyło się w auli Zespołu Szkół w Staszowie.

    Spotkanie, zorganizowane z okazji dnia sołtysa, obchodzonego w tym roku w niedzielę 11 marca, było nie tylko okazją do złożenia, paniom i panom pełniącym te funkcje, życzeń i podziękowań za pracę na rzecz społeczności sołeckich, ale także do podzielenia się z zebranymi, informacjami dotyczącymi realizacji przez władze wojewódzkie i powiatowe szeregu inwestycji, które w sposób wyraźny i trwały zmieniły warunki życia społeczności lokalnych, a także oblicze naszych małych ojczyzn.
    Po przywitaniu przez starostę staszowskiego Michała Skotnickiego wszystkich obecnych, głos zabrał członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik, który  poinformował o realizacji zadań inwestycyjnych i rozdziału środków unijnych, głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Omawiając inwestycje już zrealizowane, a także będące w toku, szczególnie w obszarach: drogownictwia, na rzecz ochrony środowiska, nauki i oświaty oraz w sferze społecznej, stwierdził, że w ostatnich latach wydano na te cele ponad 440 mln zł, co stawia województwo świętokrzyskie w krajowej czołówce pod względem skuteczności wykorzystania środków unijnych.
    Wykład pt. ,,Rola i zadania sołtysa we współczesnym samorządzie” wygłosił dr Radosław Kubicki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ujmując temat zarówno w sensie historycznym, począwszy od końca 12 wieku, poprzez ewolucję zakresu obowiązków i funkcji sołtysa, po czasy współczesne, w nawiązaniu do ponownie złożonego w Sejmie, przez Polskie Stronnictwo Ludowe, projektu ustawy ,,O sołtysach i radach sołeckich”. Trzecim z prelegentów był główny specjalista w staszowskim Biurze Powiatowym ARiMR Łukasz Gondek, który podzielił się z zebranymi, m.in.: informacjami dotyczącymi składania oświadczeń o braku zmian w gospodarstwach, w porównaniu do ubiegłego roku, a także o zasadach tworzenia aplikacji niezbędnych do składania wniosków o płatności bezpośrednie. Spotkanie zakończono dyskusją i pytaniami, na które odpowiadali: wicemarszałek województwa Marek Szczepanik, starosta Michał Skotnicki i naczelnik Wydziału Komunikacji w Starostwie staszowskim Stanisław Altenberg.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech