Na budowie obwodnicy Staszowa,informacja z 13 marca br.

Utworzono: wtorek, 13, marzec 2018

phoca thumb l 1Ocieplenie, jakie nastąpiło w ostatnich dniach, spowodowało rozmiękczenie gruntu, co prawie całkowicie uniemożliwiło prowadzenie prac z użyciem transportu samochodowego. Dlatego też wstrzymano kruszenie kamienia, koncentrując się na utwardzaniu dróg dojazdowych od kruszarki na pryzmę.

Na Etapie II, od ul. Oględowskiej do rzeki Czarnej, prowadzone są wykopy rowów odwodnienia nasypu i kanalizacji deszczowej. Na odcinku Etapu IV, od rzeki Czarnej w kierunku Radzikowa, kontynuowano formowanie zboczy, kopanie rowów, układanie płyt ażurowych i betonowych korytek. Według informacji udzielonej przez kierownika budowy obwodnicy inż. Tomasza Tatara, cyt. ,,na dzień 12 marca br. kontynuowane jest  odhumusowanie dróg dojazdowych. Przy samej rzece Czarnej na ukończeniu jest zbrojenie przyczółka nr 5 pod ławę filaru mostu. Dowieziono 32 kręgi o wymiarach 2 x 2 m i wadze 8 ton każdy, które posłużą do wykonania pod obwodnicą w sąsiedztwie rzeki Czarnej, dwóch przepustów w razie wystąpienia ,,wody 100-lecia”. Przepusty służyć będą także za przejścia dla zwierząt pod nasypem obwodnicy. W najbliższych dniach rozpocznie się kopanie koryt rond nr 3 i 4, co spowoduje zrozumiałe ograniczenie ruchu na ul. Oględowskiej - droga wojewódzka nr 765 oraz w Radzikowie – na drodze wojewódzkiej nr 764”.

Tekst i foto: Jan Mazanka

  

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech