Uczniowie Technikum z Połańca na wyjątkowym spotkaniu

Utworzono: czwartek, 08, marzec 2018

1We wtorek, 6 marca, w Filharmonii Świętokrzyskiej, dyrektor generalny do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej Marc Lemaitre, spotkał się z uczniami szkół województwa świętokrzyskiego. Rozmawiano o przyszłości Europy i założeń polityki Unii Europejskiej wobec młodzieży. Przed rozpoczęciem dyskusji, dyrektor Lemaitre obejrzał prezentację regionalnych firm, start-upów i szkół, które prezentowały efekty swoich aktywności.


Technikum z Połańca było zaproszone przez Urząd Marszałkowski, jako jedna z trzech wiodących szkół w województwie. Maciek opowiadał o złocie na IPITEC w Bangkoku a Daniel, Łukasz i Artur prezentowali nasze aktywności w ramach ROBOLAB-u. Wtorkowe spotkanie to dobra promocja ... tuż przed rekrutacją. Nasze nowe stroje, ufundowane przez ENEA, podobały się wszystkim a my jesteśmy dumni, że możemy się odwzajemnić naszym małym „pijarem”.

Tekst i foto: Mariusz Zyngier

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech