Z obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy

Utworzono: środa, 07, marzec 2018

5
W dniu 7 marca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie, odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. W programie posiedzenia, które otworzyła i prowadziła przewodnicząca PRRP, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, znalazły się, m.in. informacje dotyczące: bieżącej sytuacji na lokalnym ryku pracy, realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, a także opinii nowych kierunków kształcenia, jakie złożyły szkoły ponadgimnazjalne powiatu staszowskiego.

Pierwszy wniosek, z Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym, dotyczył uruchomienia kierunku „technik weterynarii”, drugi, z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, w sprawie utworzenia kierunku „technik elektryk”. Kolejne dwa wnioski wpłynęły z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie. Dyrektor szkoły Izydor Grabowski, przedstawił zebranym propozycję kształcenia na kierunkach: „monter stolarki budowlanej” oraz „ślusarz”.
Podczas posiedzenia na nowego członka Rady powołano Zbigniewa Błasińskiego, reprezentującego Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie. Następnie pozytywnie zaopiniowano, m.in. wniosek ze staszowskiego szpitala dotyczący sfinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, specjalistycznych szkoleń dla 118 pielęgniarek i położnych oraz 5 pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie.  

                              Tekst i foto: Michał Skrętek

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech