Obradowali hodowcy koni

Utworzono: czwartek, 01, marzec 2018

phoca thumb l 2W dniu 28 lutego br. w Starostwie staszowskim, na pierwszym zebraniu w nowym roku, spotkali się członkowie Powiatowego Koła Hodowców Koni w Staszowie. Obrady prowadzili: p.o. kierownika Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach Dariusz Buczek i prezes Powiatowego Koła w Staszowie Artur Zamiela. W posiedzeniu z udziałem ponad 20 hodowców z terenu powiatu staszowskiego udział wzięli także: starosta staszowski Michał Skotnicki, członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jerzy Bernyś oraz lekarz wet. Wojciech Fijałkowski z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie.
    Omówiono aktualne programy hodowlane i zmiany w próbach dzielności koni, obieg dokumentacji na punktach kopulacyjnych, a także zagadnienia dotyczące profilaktyki w rozrodzie oraz zasady prawidłowego odchowu źrebiąt. Dyskutowano również na tematy związane z aktualną oceną klaczy pod względem: typu, pokroju i ruchu, a także przypomniano o obowiązku poprawnego i terminowego wypełniania dokumentacji związanej z upadkiem konia.
    Pod koniec obrad, kierownik Dariusz Buczek zaprosił hodowców koni ziemi staszowskiej do aktywnego udziału w tegorocznych imprezach, jakie planowane są na terenie działania Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach. Kalendarz 12 wydarzeń, rozpocznie w dniu 5 maja br. ,,Bieg Zwiadowcy Konnego” we Włoszczowe, a zamknie w dniu 20 października br. ,,Zasadnicza próba dzielności ogierów ras zimnokrwistych” w Stadzie Ogierów Bogusławie, w powiecie piotrkowskim.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech