Podpisano dwie umowy

Utworzono: wtorek, 27, luty 2018

phoca thumb l 3W Starostwie staszowskim podpisano umowy na realizację dwóch odcinków dróg powiatowych. Łączna wartość obydwu inwestycji wynosi 2 mln 196 tys. 228 zł, z czego blisko 50 % środków w kwocie 1 mln 090 tys. 736 zł, pochodzi z ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Pozostała połowa kosztów zostanie pokryta z budżetów: powiatu staszowskiego, gminy Bogoria oraz miasta i gminy Osiek.

1. nr 0812T Pliskowola – Osiek, odcinek o dł. 950 m. Wykonawcą inwestycji o wartości 757 tys. 616 zł, będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów SP. z o.o. Połowa środków na przebudowę w/w odcinka w kwocie 371 tys. 430 zł pochodzi z w/w programu, udział powiatu staszowskiego wynosi 151 tys. 339 zł, tj. 20 %, natomiast udział miasta i gminy Osiek to: 234 tys. 847 zł, tj. pozostałe 30 % wartości inwestycji.

2. nr 0780T Wola Malkowska – Bogoria – Klimontów, odcinek o dł. 1500 m. Wykonawca inwestycji o wartości 1 mln 438 tys. 612 zł będzie Przedsiębiorstwo Drogowe SP. k ,,DYLMEX – INWESTYCJE” ze Staszowa. Środki na przebudowę w/w odcinka pochodzą: kwota 719 tys. 306 zł, tj. 50% z w/w programu, pozostałą połowę kosztów, solidarnie po 25% tj po 359 tys. 653 zł zostanie pokryte z budżetów powiatu staszowskiego i gminy Bogoria.
    Zakres robót obydwu zadań obejmuje, m.in. wykonanie: nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej, budowę chodników z kostki brukowej betonowej, utwardzenie poboczy, wymianę uszkodzonych przepustów pod drogą i zjazdami wraz z renowacją istniejących rowów drogowych, a także przebudowę istniejących zatok autobusowych oraz wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego. Termin realizacji obydwu inwestycji upływa z dniem 29 września 2018 roku.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech