I edycja Powiatowego Klubowego Turnieju zakończona!

Utworzono: poniedziałek, 05, luty 2018

phoca thumb l 24Pod patronatem starosty staszowskiego odbywał się na hali Powiatowego Centrum Sportowego, Powiatowy Klubowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców. Piłkarskie zmagania rozgrywały się od 13 stycznia do 4 lutego br., i wzięło w nich łącznie udział ok. 350 zawodników z klubów piłkarskich z terenu Powiatu staszowskiego. Organizatorami Turnieju byli: Starostwo Powiatowe w Staszowie, Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Staszowie oraz Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie.

Turniej rozegrano w rocznikach: Trampkarz Starszy rocznik 2003/2004, Młodzik Starszy rocznik 2005/2006, Orlik Starszy rocznik 2007, Orlik Młodszy rocznik 2008, Żak Starszy rocznik 2009 oraz Żak Młodszy rocznik 2010. W turnieju wzięły udział kluby sportowe: „Czarni Połaniec”, „Baszta Rytwiany”, „Pogoń Staszów”, Akademia Piłkarska „Zorza Junior” Bogoria „Orliki” Łubnice oraz „Piast” Osiek. Turniej sędziowali Marcin Bajur oraz Paweł Jaworski.

Ideą i celem turnieju była integracja sportowa młodych zawodników, propagowanie gry fair play oraz upowszechnianie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z powiatu staszowskiego. Turniej zakończył się 4 lutego br. po rozgrywkach zawodników z rocznika 2010 Żak Młodszy. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju otrzymali pamiątkowe medale, każda drużyna otrzymała okolicznościowy puchar za udział w rozgrywkach. Dodatkowo uczestniczące w nich kluby sportowe otrzymały drobny sprzęt sportowy potrzebny do prowadzenia treningów sportowych: zestawy piłek, bramki piłkarskie, torby treningowe.

Podczas turnieju w każdych rozgrywkach uczestniczyli starosta staszowski Michał Skotnicki oraz wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, którzy wręczali młodym piłkarzom i piłkarkom, bo warto zaznaczyć, iż w składach drużyn grają również dziewczynki, medale i puchary. Starostowie dziękowali, sędziom, trenerom za tak liczne przybycie drużyn z poszczególnych klubów, rodzicom za poświęcony czas i aktywny udział, ale przede wszystkim słowa uwagi kierowali do zawodników, dziękując im za zaangażowanie i sportową postawę podczas rozgrywek. Organizatorzy turnieju zaprosili również kluby sportowe do udziału w rozgrywkach sportowych, które planowane są na czerwiec br.

                                 Tekst: Paulina Majczak

Foto: Paulina Majczak, Sławomir Rakowski

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png