Stan budowy obwodnicy Staszowa na 29 stycznia br.

Utworzono: poniedziałek, 29, styczeń 2018

1Rodzaj i miejsce wykonywanych prac, w trzeciej dekadzie stycznia br., wyraźnie determinowała pogoda. Obecnie, główny wysiłek skoncentrowany jest na kontynuacji budowy 5 podpór obiektu mostowego na rzece Czarnej.

Trwa montaż zbrojenia, zakładanie metalowych korków i rozkuwanie głowic pali żelbetowych. Na odcinku o dł. 1 km, od drogi wojewódzkiej Staszów – Raków w kierunku rzeki Czarnej – Etap IV, prowadzone jest kopanie rowów i układanie płyt ażurowych i betonowych korytek. W dalszej kolejności skarpy rowów zostaną wyłożone humusem, a pobocze od strony asfaltu wzmocnione kamiennym tłuczniem. Ze względu na opady i uciążliwe błoto, wstrzymano drążenie wykopu we wzniesieniu przy ul. Oględowskiej – Etap IIA. Do tej pory wykopano i wywieziono około 90 tys. m3 ziemi i kamienia, tj. ponad połowę planowanej wielkości. Przerwano także kruszenie wydobywanego kamienia, który posłuży do umocnienia skarp obwodnicy. Wzdłuż ul. Oględowskiej wykonuje się prace polegające na obniżeniu i zabezpieczeniu światłowodu, położonego tam kilka lata temu. Przy ul. Krakowskiej zakończono przebudowe instalacji elektrycznych i telefonicznych oraz wodno-kanalizacyjnych, które zostały opuszczone na głębokość 5 m. Obecnie budowana jest tam tymczasowa droga dla umożliwienia przejazdu pojazdów do okolicznych hurtowni, a także dla potrzeb budowy ronda na ul. Krakowskiej, którego rozpoczecie planowane jest w najbliższych dniach.   

Tekst i foto: Jan Mazanka

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png