Staszowskie obchody rocznicy powstania

Utworzono: czwartek, 25, styczeń 2018

 

2W dniu 22 stycznia br., w Staszowie odbyły się obchody 155. rocznicy powstania styczniowego oraz bitwy pod Staszowem, jaka odbyła się podczas walk powstańczych.

W obchodach rocznicowych uczestniczyła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, a także wielu zaproszonych gości. Wśród nich byli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu staszowskiego, Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, kombatanci, duchowieństwo, nauczyciele, uczniowie LO, ich rodzice oraz grono miłośników historii i regionalistów. Po zbiórce na szkolnym placu, uroczyście przemaszerowano na stary cmentarz, znajdujący się przy pobliskim kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła, gdzie grupa uczniów z klas mundurowych staszowskiego LO objęła wartę honorową przy pomniku powstańców styczniowych. Następnie dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Anna Karasińska dziękując wszystkim zaproszonym gościom za obecność, podkreśliła, iż to wyjątkowe wydarzenie 155. rocznicy powstania styczniowego, w tym roku zbiegło się z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz również 100 - lecia istnienia staszowskiego Liceum – szkoły, która wychowuje młodzież w szacunku dla Ojczyzny i bohaterów narodowych. Nauczyciel geografii LO Marek Murawski odczytał apel pamięci, a historyk Paulina Mielnik wygłosiła okolicznościowy referat, dotyczący powstania styczniowego oraz bitwy pod Staszowem. W swoim wystąpieniu starosta staszowski Michał Skotnicki serdecznie podziękował młodzieży, za kultywowanie pamięci historycznej, wyrażając nadzieję na dalsze jej podtrzymywanie, przez kolejne lata. Następnie ks. kan. Szczepan Janas – proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Staszowie, zaprosił wszystkich obecnych do wspólnej modlitwy za poległych powstańców. Organizatorami 155. rocznicy powstania styczniowego oraz bitwy pod Staszowem byli: Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie we współpracy ze Starostą staszowskim oraz Parafią Rzymsko – Katolicką pw. św. Bartłomieja Apostoła w Staszowie.Wszyscy uczestnicy obchodów rocznicowych otrzymali okolicznościowe śpiewniki patriotyczne, opracowane według projektu: śp. Tomasza Bieleckiego, Marii Szewczyk oraz Grzegorza Skubery.

 Tekst: Michał Skrętek

Foto: Grzegorz Skubera

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech