Wigilia w Stowarzyszeniu

Utworzono: wtorek, 19, grudzień 2017

phoca thumb l 4Tegoroczne spotkanie wigilijne z udziałem ponad 200 osób zrzeszonych lub współpracujących ze Staszowskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, odbyło się w sobotę, 16 grudnia, w staszowskiej restauracji ,,Lord”.
Jak co roku, obecni byli także przyjaciele Koła: przedsiębiorcy i sponsorzy oraz przedstawiciele władz samorządowych, na czele z: byłym marszałkiem województwa świętokrzyskiego Franciszkiem Wołodźką, starostą staszowskim Michałem Skotnickim, burmistrzem miasta i gminy Staszów Leszkiem Kopciem, zastępcą burmistrza dr Ewą Kondek i przyjaciółką Koła, byłą radną powiatu staszowskiego Stanisławą Błażejewską.
Jak co roku, nie zawiodła delegacja księży i kleryków nowicjatu zgromadzenia księży sercanów z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Kątach Starych k/Stopnicy, z opiekunem nowicjuszy ks. Franciszkiem Wielgutem. Wszystkie rodziny zrzeszone w Staszowskim Kole oraz zaproszonych gości, serdecznie powitała przewodnicząca Koła Halina Łabuda, pełniąca także funkcję dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie. Zgodnie z tradycją, po odmówieniu modlitwy wszyscy obecni, przełamując się opłatkiem, przystąpili do składania sobie życzeń. Starosta staszowski Michał Skotnicki, korzystając z okazji, przekazał także życzenia wraz z opłatkami od marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Starosta pogratulował dyr. Halinie Łabudzie rozpoczęcia, jesienią bieżącego roku, bardzo ważnej inwestycji, jaką jest budowa w Kurozwękach nowego obiektu umożliwiającego poszerzenie działalności Staszowskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Inwestycja o wartości 4 mln 658 tys. zł, została dofinansowana w 85%, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020.
Wieczerzą wigilijną, występem podopiecznych Staszowskiego Koła i wspólnym śpiewaniem kolęd, zakończono tegoroczne spotkanie.

Tekst i foto: Jan Mazanka

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech