Tegoroczne remonty dróg powiatowych na finiszu

Utworzono: wtorek, 12, grudzień 2017

phoca thumb l 4W grudniu br. zostaną zrealizowane ostatnie  inwestycje na 5 drogach powiatowych. Zadania kończące tegoroczne remonty, obejmują:
1. przebudowę dwóch odcinków  drogi powiatowej nr  0791T Sztombergi - Sulisławice o długości: 475 m i 1 km, wartość robót 649 tys. 433 zł,   
2. remont odcinka drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny - Szydłów - Kotuszów  o długości 515 m, wartość robót 157 tys. 414 zł,   
3. remont odcinka drogi powiatowej 0710T Gryzikamień – Wierzbka o długości 730 m, wartość robót 199 tys. 988 zł,   
4. remont odcinka drogi powiatowej nr 0856T Przeczów - Kapkaz o długości 790 m, wartość robót 140 tys. 046 zł,  
5. remont dwóch odcinków drogi powiatowej nr 0830T Niemścice - Ponik  o długości 308 m i 648 m, wartość robót 233 tys. 412  zł.  

 

     Wykonawcą robót na pierwszych trzech zadaniach jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. „DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k” w Staszowie, natomiast na pozostałych dwóch: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
    Łączna długość wyremontowanych odcinków dróg powiatowych to: 4 km 466 m, na ogólną wartość 1 mln 380 tys. 293 zł. Na realizację tych zadań, władze powiatu staszowskiego pozyskały środki w wysokości 1 mln 104 tys. 234 zł, tj. 80%, w ramach dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pozostałe 20%, w kwocie 276 tys. 059 zł, pochodzi z budżetu powiatu oraz gmin, na terenie których realizowane są inwestycje.

                                Tekst: Paweł Krakowiak
                                Foto: Adam Jur

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech