Podsumowaliśmy „UMIEM PŁYWAĆ 2017”

Utworzono: wtorek, 12, grudzień 2017

phoca thumb l 4W dniu 5 grudnia br., w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie, odbyły się zawody ,,Mali Pływacy”, podsumowujące projekt ,,Umiem Pływać 2017” Ministerstwa Sportu i Turystyki. Najmłodszych pływaków uroczyście powitał dyr. PCS Andrzej Walczowski. Puchary, dyplomy dla szkół i upominki dla dzieci biorących udział w zawodach wręczyli: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.


Wyniki zawodów: I miejsce - PSP nr 3 w Staszowie, czas: 2:23, II miejsce - PSP nr 2 w Staszowie, czas: 2:24, III miejsce - PSP nr 1 w Staszowie, czas: 2:25, IV miejsce - PSP w Szczyglicach, czas: 3:35, V miejsce - PSP w Szydłowie, czas: 3:39, VI miejsce - PSP w Suchowoli, czas: 4:44.
    Po raz czwarty Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja, w partnerstwie z Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie oraz gminami: Staszów, Szydłów, Bogoria i Osiek, przeprowadziło edycję projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”. Projekt realizowano w roku bieżącym, od marca do końca listopada, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. Z bezpłatnej nauki pływania skorzystało 942 uczniów z klas I - III następujących szkół podstawowych: nr 1, nr 2 i nr 3 w Staszowie, a także z PSP w Czajkowie, Koniemłotach, Wiązownicy Dużej, Kurozwękach, Mostkach, Smerdynie, Szydłowie, Osieku, Suchowoli, Bogorii, Jurkowicach, Niedźwiedziu i w Szczeglicach. Dotacja przyznana Stowarzyszeniu „Centrum” z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, wyniosła 160 tysięcy złotych. Całkowity planowany koszt realizacji zadania opiewał na kwotę 206 tysięcy złotych. W realizację projektu włączyły się także wyżej wymienione gminy finansując przejazd uczniów ze szkół na pływalnię. Uczniowie korzystali bezpłatnie z 20-sto godzinnych zajęć prowadzonych przez instruktorów na pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.
                            

        Tekst: Agata Borycka
                                    Foto: Sławomir Rakowski

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech