Na rzecz rodzin zastępczych

Utworzono: piątek, 08, grudzień 2017

phoca thumb l 1W dniu 7 grudnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie zorganizowało konferencję skierowaną do rodzin zastępczych z terenu powiatu staszowskiego. Temat konferencji dotyczył ,,Opieki prawnej dziecka w rodzinie zastępczej”. Wśród zaproszonych gości byli: prezes Sądu Rejonowego w Staszowie Rafał Skrzypiec, starosta staszowski Michał Skotnicki, członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy oraz skarbik powiatu Jolanta Piotrowska.

Podczas konferencji dyr. PCPR Anna Ogórek przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu. Prezes Sądu Rejonowego w Staszowie Rafał Skrzypiec przedstawił problematykę opieki prawnej dziecka w rodzinie zastępczej. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem w środowisku rodzin zastępczych. W trakcie konferencji prowadzona była kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Starosta Michał Skotnicki złożył rodzicom zastępczym i ich wychowankom życzenia świąteczne. Konferencja przebiegała w miłej i świątecznej atmosferze, a wychowankowie rodziców zastępczych otrzymali upominki.
                      

 Tekst i foto: Zbigniew Uss-Wąsowicz

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech