LI Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: czwartek, 07, grudzień 2017

W dniu 13 grudnia 2017 roku o godzinie 09.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

LI Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Porządek obrad sesji.
4.    Przyjęcie Protokołu Nr L z dnia 14 listopada 2017 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
   a)    nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt 85/17;
   b)    zmiany uchwały Nr XLVII/61/17 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice – projekt 86/17;
   c)    zmiany Uchwały Nr XLIX/73/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 października 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 87/17;
   d)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2017-2027 – projekt 88/17;
   e)    zmian w budżecie na 2017 rok – projekt 89/17;
   f)    ustalenia regulaminu głosowania w wyborach członka Zarządu Powiatu w Staszowie - projekt 90/17;
   g)    wyboru komisji skrutacyjnej - projekt 91/17;
   h)    wyboru członka Zarządu Powiatu w Staszowie – projekt 92/17.
8.    Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
9.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech