CZAD i OGIEŃ, OBUDŹ CZUJNOŚĆ

Utworzono: środa, 06, grudzień 2017

O ile ogień potrafimy dostrzec i w porę zareagować, to w przypadku tlenku węgla jesteśmy dużo bardziej bezradni, gdyż tlenek węgla zwany potocznie czadem, jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Czad jest nieco lżejszy od powietrza, w przypadku wniknięcia do układu oddechowego człowieka wiąże się na trwale z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe.


Na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych, czad może być szczególnie niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia ludzi.
Zaniedbania w zakresie czyszczenia oraz przeglądów okresowych stanu technicznego przewodów kominowych mogą być – a jak wykazuje codzienna praktyka – są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem.    
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie apeluje aby:
• wykonywać okresowe przeglądy instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenie. Podczas używania jako opału drewna i węgla, należy przeglądy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, podczas używania gazu ziemnego lub oleju opałowego przegląd należy wykonywać nie rzadziej niż  raz na 6 miesięcy,
• nie zasłaniać kratek i otworów wentylacyjnych,
• przy montażu instalacji i urządzeń grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanych osób,
• użytkować wyłącznie sprawne urządzenia, kontrolować ich stan techniczny,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, nowe okna są zazwyczaj o wiele bardziej szczelne i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza w kratkach np.: poprzez przyłożenie kartki papieru - przy prawidłowej wentylacji kartka powinna przylegać do kratki,
• dla bezpieczeństwa należy zamontować czujniki tlenku węgla lub dymu,
• nie bagatelizować objawów duszności, bólu i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, objawy te mogą być sygnałem zatrucia czadem,
• nie zostawiać pojazdów silnikowych w garażach z zapalonym silnikiem.

Opracował: mł. bryg. Grzegorz Rajca

CZAD i OGIEN OBUDZ CZUJNOSC

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech