Sukces I Mikołajkowego Międzypokoleniowego Turnieju Szachowego o Puchar Starosty

Utworzono: środa, 06, grudzień 2017

phoca thumb l 8Umiejętność gry w szachy zdobywa się latami. Jest to dyscyplina sportowa, która od zawodnika wymaga wiele godzin praktycznych ćwiczeń oraz umiejętności strategicznych. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w I Mikołajkowym Międzypokoleniowym Turnieju Szachowym o Puchar Starosty Staszowskiego wykazali się wysokimi umiejętnościami szachowymi oraz zaangażowaniem.
W turnieju, który odbył się 3 grudnia br., w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego wzięło udział 74 zawodników z wielu miejscowości województwa świętokrzyskiego.

        Niedzielne mikołajkowe zmagania szachowe zostały zorganizowane wspólnie przez Świętokrzyski Związek Szachowy, Starostwo Powiatowe w Staszowie, Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS z Kielc oraz Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Wsparcia w postaci ufundowania części nagród rzeczowych dla uczestników udzielił Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z Rzędowa.
       Międzypokoleniowy turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim. Warto zaznaczyć iż, w poszczególnych 9 rundach zawodnicy grali między sobą bez względu na wiek, co dodatkowo podniosło wartość turnieju, gdyż była to też okazja dla najmłodszych do nauki i doskonalenia umiejętności.
Sędzią głównym turnieju była Anna Kot z LUKKS Kielce, a sędziami rundowymi byli Michał Choina zawodnik klubu szachowego Hetman Ostrowiec Świętokrzyski oraz Jarosław Bem z LUKKS Kielce.
      Turniej otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki, który podziękował zawodnikom oraz ich rodzinom za tak liczne przybycie oraz życzył wszystkim zawodnikom sukcesów i rozgrywek przeprowadzonych w miłej przedświątecznej atmosferze. Słowa uznania skierował szczególnie do zawodników grających w najmłodszej kategorii wiekowej do lat 10, gdyż stanowili oni najliczniejsze grono – 40 zawodników, wśród których najmłodsi mieli zaledwie 5 lat!
      Dyrektor staszowksiego liceum Anna Karsińska podziękowała za przybycie w progi staszowskiej szkoły oraz zaprosiła wszystkich uczestników na poczęstunek między rundami oraz do zwiedzenia muzeum szkoły.  Miłym akcentem dla zawodników była runda szachowa rozegrana pomiędzy starostą staszowskim Michałem Skotnickim, a wicestarostą staszowskim Tomaszem Fąfarą zakończona remisem. Rozgrywka wzbudziła duże zainteresowanie szczególnie najmłodszych uczestników, którzy mimo młodego wieku posiadają duże umiejętności szachowe i ocenili grę starostów bardzo wysoko.
     Gośćmi turnieju byli m.in.: poseł do Parlamentu Europejskiego dr. Czesław Siekierski, radna sejmiku wojewódzkiego Ewelina Bień, która reprezentowała marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz Anna Sajkiewicz wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.
Rozegrany w 9 rundach turniej szachowy wyłonił zwycięzców w trzech kategoriach: Junior do lat 10, Junior do lat 18 oraz Senior 19+.
     W kategorii zawodników najmłodszych Junior do lat 10 zwycięzcami zostali:
- I miejsce Huber Zięba reprezentujący KSz SDK Lotnik Mielec,
- II miejsce Julia Giemza, reprezentująca DEBIUT Ostrowiec Świętokrzyski,
- III miejsce Filip Białek, reprezentujący TKSzach Tarnobrzeg.
W kategorii Junior do lat 18 zwycięzcami zostali:
- I miejsce Jan Choina, reprezentujący KSz Hetman Ostrowiec Świętokrzyski,
- II miejsce Wojciech Okręt, reprezentujący Hetman Ostrowiec Świętokrzyski,
-III miejsce Piotr Tarka ze Staszowa.
W kategorii Seniorzy 19+ zwycięzcami zostali:
- I miejsce Marcin Graczykowski z klubu szachowego Limbach Oberfrohna w Niemczech, zawodnik mieszkający w Ossali w powiecie staszowskim,
-II miejsce Artur Suliborski z Osieka w powiecie staszowskim,
-III miejsce Marek Rega.
     Podczas turnieju wręczono również statuetkę i nagrodę rzeczową dla najstarszego uczestnika, którym był Graczykowski Wojciech z Ossali oraz nagrody za najlepsze wyniki punktowe dla uczestników z terenu powiatu staszowskiego.
     Puchary, dyplomy, medale oraz słodkie mikołaje, uczestnikom turnieju wręczali: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, radna sejmiku województwa świętokrzyskiego Ewelina Bień, wizytator Anna Sajkiewicz oraz dyrektor staszowskiego liceum Anna Karasińska.
     Nagrodę specjalną dla zwycięzcy w kategorii Junior do lat 18, który ukończył 14 lat, wyjazd w maju 2018 r., do Brukseli ufundował europoseł dr Czesław Siekierski.
    Na zakończenie turnieju starosta staszowski złożył wszystkim życzenia świąteczne oraz poinformował uczestników, iż od stycznia 2018 r., rusza Powiatowa Szkółka Szachowa, w której zajęcia pod okiem doświadczonych trenerów prowadzone będą w staszowskim liceum.
Wśród licznych podziękowań warto podkreślić duży wkład w organizację turnieju Pań Bogumiły Czerwiec oraz Anny Łabęckiej, które wyszły z inicjatywą organizacji turnieju oraz zainteresowania dzieci i młodzież grą w szachy, a która są mamami zawodników odnoszących na turniejach szachowych liczne sukcesy.
Starosta staszowski zaprosił uczestników na II turniej szachowy, który planowany jest do organizacji w maju 2018 r., w Staszowie.


 Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech