Barbórka 2017

Utworzono: poniedziałek, 04, grudzień 2017

phoca thumb l 2Górnicze święto w ,,Siarkopolu” obchodzono w piątek, 1 grudnia br. Rozpoczęto od mszy świętej odprawionej o godz. 1500 w kościele św. Barbary w Staszowie. Oficjalne uroczystości odbyły się 2 godz. później w Hotelu ,,Lord”.

    W swoim wystąpieniu prezes Zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie Trajan Szuladziński, podziękował załodze za codzienny trud pracy górniczej i poinformował o najbliższych zadaniach prorozwojowych, jakie będą realizowane w spółce, zaliczając do nich: dokończenie prac związanych z uzyskaniem koncesji dla wydobycia złóż osieckich, zakończenie modernizacji linii przetwórczej siarki nierozpuszczalnej, dywersyfikację produkcji, m.in. poprzez wytwarzanie polisiarczku fenylenu, a także wykorzystanie w działaniach przeładunkowo-transportowych szerokotorowej Linii Siarkowo-Hutniczej. Następnie, życzenia rozwoju i stabilizacji w ,,Siarkopolu” złożył prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Wojciech Wardacki, a sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy.
    Wśród członków delegacji składających życzenia, byli przedstawiciele urzędów, związków zawodowych i firm współpracujących z ,,Siarkopolem”, także samorządowcy powiatu staszowskiego, w imieniu których przemawiali: przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant i starosta staszowski Michał Skotnicki.
    Jak co roku wręczono szereg odznaczeń państwowych i resortowych, w tym: 24 złote medale ,,Za długoletnią służbę”, 12 medali srebrnych i 1 brązowy, a także 17 odznak ,,Zasłużony dla Górnictwa RP”, 16 odznak ,,Zasłużony dla Siarki w Grzybowie” i 6 odznak ,,Zasłużony Ratownik Górniczy Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego”. Nominacje na I stopień górniczy otrzymali członkowie Zarządu Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie: prezes Zarządu Trajan Szuladziński, wiceprezes Agnieszka Leszczyńska oraz członkowie Zarządu: Wojciech Sagan i Zbigniew Snopkiewicz. Honorowy kord górniczy otrzymał prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Wojciech Wardacki, honorowe szpady górnicze: przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Piotr Duda, członek Zarządu Grupy Azoty Józef Rojek, dyrektor Departamentu Zakupów Strategicznych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne  Police S.A. Ewa Góra i górnik Kopalni Osiek Krzysztof Eliasz. Honorowymi czakami  górniczymi wyróżniono: przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ,,Solidarność” Waldemara Bartosza i przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie Michała Siewierskiego. Wręczono także dyplomy i nagrody pieniężne pracownikom ,,Siarkopolu”, którzy wzięli udział w konkursach o tematyce związanej z ochroną środowiska. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na górniczą biesiadę.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech