Ślubowanie w Liceum

Utworzono: sobota, 11, listopad 2017

phoca thumb l 6Tradycyjnie od kilku lat, uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, w przeddzień odzyskania przez Polskę niepodległości, składają uczniowskie ślubowanie.

       Tak było również w dniu 10 listopada br., kiedy to ślubowanie złożyło 154 uczniów pięciu klas pierwszych Liceum. Autorski projekt pedagogów i uczniów, wzorowany na ceremoniale wojskowym, nadaje tej uroczystości szczególnie podniosły charakter. Ślubowanie składane jest na sztandar szkoły w obecności dyrekcji i rady pedagogicznej oraz rodziców, a także zaproszonych gości, wśród których w tym roku byli, m.in.: Beata Oczkowicz - dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, starosta staszowski Michał Skotnicki, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, mjr Jacek Kozakowski – szef Sekcji Łączności i Informatyki Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach i mjr Zbigniew Turczyniak – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sandomierzu.
    Ceremonię ślubowania prowadził nauczyciel historii Mariusz Brudek, zaproszonych gości i uczniów powitała dyr. Anna Karasińska, która w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie ślubowania, którym uczniowie rozpoczynają swoje lata nauki w nowej szkole. Rotę ślubowania, inną od słów przysięgi wojskowej, również składanej na sztandar, łączy przesłanie do solidnej i uczciwej pracy, na rzecz coraz to lepszej i bezpieczniejszej przyszłości, zarówno samych uczniów jak i Ojczyzny. Dyrektor Anna Karasińska zaapelowała do uczniów o wzajemne poszanowanie oraz szacunek do nauczycieli i wychowawców, a także o troskę o dobre imię szkoły i ducha koleżeństwa, poczucia solidarności i wspólnoty, na wzór wojskowego ,,esprit de corps”.  
    Obecni na uroczystości oficerowie, z okazji 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości, wręczyli staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu medal ,,Omnia pro Patria - Wszystko dla Ojczyzny” przyznany przez ppłk. Wiesława Locha – szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach. Ceremonię ślubowania zakończył patriotyczny spektakl w wykonaniu uczniów Liceum, poświęcony bohaterom, którzy walczyli i ginęli w obronie ojczyzny.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech